Spádování plochých střech

Plochá střecha = voda stojí v prohlubních, naspádováná střecha = voda přirozeně odtéká

Vyženeme vodu z vaší ploché střechy jejím naspádováním

Spádový polystyren označovaný také jako EPS, spádové klíny či tepelná izolace (termoizolace) slouží pro dodatečné vyspádování plochých střech.

Jelikož u starších plochých střech beze spádu často docházelo vlivem nerovností plochy ke vzniku louží a následkem toho k růstu mechů, plísní a jiných mikroorganismů nebo vegetace, docházelo často v těchto místech k poruchám hydroizolace. Doporučujeme proto vaši původně plochou střechu vyspádovat pomocí těchto polystyrenových spádových desek.

Spádový polystyren kromě vyspádování a zajištění plynulého odtoku dešťové vody nebo vody z odtávajícího sněhu, zlepší i tepelné izolační schopnosti vaší ploché střechy. Dalšími výhodami je rychlý a čistý montážní postup dle předem vypracovaného kladečského plánu a minimální zatížení konstrukce střechy.

Správně navržené a provedené vyspádování pomocí polystyrenových spádových desek prodlouží životnost a hydroizolační bezpečnost vaší střechy.

Ukázka jak spádujeme plochou střechu

Původní odhalená plochá střecha

Připravené polystyrenévé bloky

Pokládka podládové fólie

Pokládka spádového polystyrenu
Pokládka spádového polystyrenu
Pokládka hydroizolační fólie
Pokládka hydroizolační fólie
Hotové dílo

Proč naspádování ploché střechy právě od nás?

  1. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a proto vás vždy rádi předem navštívíme a poradíme. 
  2. Hydroizolacní práce provádíme převážně v Brně a okolí, ale není problém zavítat kamkoli v ČR, i do zahraničí.
  3. Hydroizolacemi plochých střech, balkonů a teras se zabýváme více než 15 let.
  4. Účastníme se pravidelně školení, kde získáváme nové poznatky o možnostech a nových trendech v provádění izolací střech, balkonů a teras.
  5. Používáme výhradně hydroizolační fólie, které splňují normu ČSN P 73 0600.
  6. Vzhledem ke kvalitě hydroizolačních folií, které používáme, dáváme záruku na použitý materiál 15 let.
  7. Naše firma je pojištěná proti odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli u ČPP.

Kontaktujte nás

Pokud Vás zaujala naše nabídka, budeme rádi kontaktujete li nás na e-mailu či telefonu:

E-mail: info@hydroizolace-brno.cz

DK STAV