Spádování plochých střech

Spádový polystyren označovaný také jako EPS, spádové klíny či tepelná izolace (termoizolace) slouží pro dodatečné vyspádování plochých střech.

Jelikož u starších plochých střech beze spádu často docházelo vlivem nerovností plochy ke vzniku louží a následkem toho k růstu mechů, plísní a jiných mikroorganismů nebo vegetace, docházelo často v těchto místech k poruchám hydroizolace. Doporučujeme proto vaši původně plochou střechu vyspádovat pomocí těchto polystyrenových spádových desek.

Spádový polystyren kromě vyspádování a zajištění tak plynulého odtoku dešťové vody či vody z odtávajícího sněhu, zlepší i tepelné izolační schopnosti vaší ploché střechy. Dalšími výhodami je rychlý a čistý montážní postup dle předem vypracovaného kladečského plánu a minimální zatížení konstrukce střechy.

Správně navržené a provedené vyspádování pomocí polystyrenových spádových desek prodlouží životnost a hydroizolační bezpečnost vaší střechy.

Nabídka naší firmy pro spádování plochých střech platí zejména pro Brno a okolí. Po dohodě však můžeme kompletně zaizolovat a vyspádovat vaši střechu i mimo tento region.

Naše firma je pojištěná proti odpovědnosi za škodu způsobenou zaměstnavateli u ČPP.


Kontakt

DK-STAV
David Kislinger
Obřanská 207
664 01 Brno
Volejte:

603 789 720